Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Horeca Hoovers Personeel (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt in het kader van sollicitaties bij onze organisatie.

 1. Verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens van sollicitanten, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • CV, sollicitatiebrief en andere documenten die relevant zijn voor de sollicitatie
 • Werkervaring, opleidingsachtergrond en andere vaardigheden
 • Referenties van eerdere werkgevers of personen die als referentie zijn opgegeven
 • Andere informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens het sollicitatieproces

 

 1. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de volgende doeleinden:

 • Beoordelen van uw geschiktheid voor de functie waarop u solliciteert
 • Contact met u opnemen met betrekking tot uw sollicitatie
 • Verifiëren van de verstrekte informatie en uitvoeren van achtergrondcontroles
 • Communiceren met referenties of eerdere werkgevers
 • Statistische analyse en rapportage met betrekking tot het wervingsproces

 1. Gegevensopslag en -beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons sollicitatiebeheersysteem en/of in hardcopy dossiers, afhankelijk van het sollicitatieproces. We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

 1. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met geautoriseerd personeel dat betrokken is bij het sollicitatieproces. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van [specificeer de bewaartermijn, bijvoorbeeld: zes maanden na afloop van het sollicitatieproces]. Na deze periode worden uw gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd, tenzij u toestemming heeft gegeven om ze langer te bewaren.

 1. Uw rechten

Als sollicitant heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

 1. Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring is van toepassing op het sollicitatieproces bij Horeca Hoovers Personeel. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, aan u worden medegedeeld.

 1. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

Horeca Hoovers Personeel Adres: Torenallee 20,  5617 BC Eindhoven

E-mail: administratie@hoovers.nl 

Telefoon: 040 290 8390

Door te solliciteren bij Horeca Hoovers Personeel, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.